Dziękujemy wszystkim uczestnikom głosowania oraz osobom zaangażowanym w debatę społeczną wokół marki komercyjnej dla Polski. Wasze liczne głosy dowodzą, że identyfikacja wizualna jest ważna dla promocji i wizerunku Polski za granicą.

– Podczas prac przygotowawczych doskonale wiedzieliśmy, że oprócz głosów poparcia pojawią się pytania, wątpliwości czy głosy krytyki, na które trzeba będzie odpowiedzieć. Opinie wszystkich ludzi, w tym także cenionych twórców, artystów oraz ekspertów z zakresu brandingu traktujemy jako bardzo cenny wkład w cały proces. Dlatego też chciałbym bardzo podziękować wszystkim Polakom, organizacjom i autorytetom branżowym za osobiste zaangażowanie się w dialog na temat wizerunku naszego kraju – powiedział Marek Kłoczko, Dyrektor Generalny KIG, zaangażowanej w projekt.

– Chcielibyśmy bardzo podziękować internautom za udział w plebiscycie i szerokie wyrażanie swoich opinii na temat przedstawionych propozycji graficznych. To bardzo cenny głos, w debacie na temat brandingu narodowego Polski. Po dwóch miesiącach kampanii widać wyraźnie, że działania informacyjno-edukacyjne na rzecz marki POLSKA i jednolitej identyfikacji wizualnej powinny być dalej konsekwentnie prowadzone, podobnie jak dialog ze wszystkimi interesariuszami procesu – powiedział w imieniu organizatorów Szymon Gutkowski, Prezes Zarządu SKM SAR.

– Jesteśmy przekonani, że ujednolicona identyfikacja wizualna kraju oraz konsekwentne jej wykorzystywanie przez liczne podmioty prywatne i publiczne w znacznym stopniu przyczynią się do stworzeni marki narodowej Polski. Obecnie zgodnie z raportem FutureBrand nasz kraj niestety nie może być jeszcze postrzegany jako „marka”. Chcemy to zmienić i wejść do elitarnego klubu, tak aby „Made in Poland” było powszechnie cenione. Jednocześnie jest to silna potrzeba nas – przedsiębiorców, którzy eksportują swoje produkty i usługi, ale również zabiegają o napływ kapitału i inwestycji. Posiadanie marki narodowej ułatwi te zabiegi i działalność zagraniczną, co pozytywnie przełoży się nie tylko na sytuację poszczególnych firm, ale także wskaźniki makroekonomicznej – PKB, płace czy poziom zatrudnienia – powiedział Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP, współorganizator przedsięwzięcia.

– Tak liczne i różne głosy, praktycznie we wszystkich mediach, utwierdziły nas tylko w przekonaniu, że Polska zdecydowanie potrzebuje, ale również zasługuje na jednolitą, profesjonalnie przygotowaną identyfikację wizualną, która będzie służyć celom handlowym i promocyjnym. Nasz kraj to 20. gospodarka świata. Wszyscy sobie życzymy, żeby jego marka była równie silna, ceniona i rozpoznawalna. Dzięki temu będziemy mogli jako społeczeństwo czerpać wymierne korzyści, związane nie tylko z wymiarem materialnym, ekonomicznym, ale również społecznym – dodała Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan.

Dlaczego jednolita identyfikacja wizualna jest ważna dla promowania Polski za granicą?

„Widzimy dużą potrzebę wzmocnienia wizerunku Polski i polskich przedsiębiorstw za granicą. Opracowanie jednego znaku zwiększy dynamikę rozwoju gospodarczego naszego kraju oraz siłę eksportowanych marek. Już od połowy lat dziewięćdziesiątych próbowano opracować i wdrożyć oficjalne logo Polski, jednak nigdy nie udało się dokończyć tego procesu. Teraz mamy realną szansa na stworzenie jednolitej identyfikacji dla naszego kraju”.

Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan

ORGANIZATORZY

skm sar - Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR zostało założone w 1997 r. Organizacja zrzesza firmy, które tworzą efektywną komunikację marketingową. Jednym z głównych zadań SKM SAR jest promocja oraz animacja środowiska reklamowego w Polsce oraz tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i pomysłów pomiędzy podmiotami działającymi na rynku. Ponadto działalność SKM SAR koncentruje się na tworzeniu, wdrażaniu i popularyzowaniu standardów przetargowych, dobrych praktyk biznesowych, prowadzeniu szkoleń, seminariów i edukowaniu kadr, a także na badaniach rynkowych.

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR jest organizatorem wyznaczających standardy w komunikacji marketingowej konkursów i związanych z nimi konferencji oraz gal: Effie Awards, Innovation Award i Konkurs Twórców Reklamy KTR. www.skmsar.org.pl

Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan to najbardziej wpływowa organizacja biznesowa, reprezentująca interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Zabiega o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu. Dba o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego. Skupia w związkach branżowych i regionalnych ponad 3900 firm zatrudniających w sumie 750 tys. osób. Jako jedyna polska organizacja ma swoje biuro w Brukseli. Jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych oraz BUSINESSEUROPE – największej organizacji biznesu w Europie. Zapraszamy na www.konfederacjalewiatan.plKrajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza powstała w 1990 roku i jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce, łączy ponad 150 organizacji biznesowych. Wspiera polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej, działa na rzecz poprawy wizerunku Polski na świecie, jak również na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw. www.kig.pl

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich) są najstarszą organizacją pracodawców w Polsce działającą od 1989 roku i reprezentującą 10 000 firm. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach RP zatrudniają około 5 mln pracowników. Zdecydowana większość z nich – 85 proc. – to firmy prywatne. www.pracodawcyrp.pl

Fundacja "Marka dla Polski"

Fundacja „Marka dla Polski”, powołana zostanie przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Konfederację Lewiatan, Krajową Izbę Gospodarczą i Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja „Marka dla Polski”, będąca obecnie w trakcie rejestracji, po otrzymaniu od SKM SAR prawa do znaku przekaże je następnie na rzecz Skarbu Państwa. Fundacja zamierza zajmować się działalnością popularyzatorska i edukacyjną w zakresie promocji marki Polska.

Najważniejszym celem i intencją Fundacji „Marka dla Polski”, jest działanie w kierunku powszechnego używania jednolitego Logotypu w komunikacji Polski i polskich produktów za granicą. Przyjęcie spójnej polityki i strategii marketingowej w wymiarze globalnym, co wzmocni konkurencyjność naszej gospodarki i zapewni jej należyty, pozytywny wizerunek.

Fundatorzy

Powiernicy znaku

PKO Bank Polski

Od 95 lat marka PKO Banku Polskiego pozostaje dla Polaków symbolem wiarygodności, siły, stabilności i bezpieczeństwa. Bank ceniony jest za nowoczesność oferty oraz odwagę inicjowania ambitnych przedsięwzięć zmieniających sektor finansowy, które wpływają na całą krajową gospodarkę. PKO Bank Polski to lider polskiego sektora bankowego i jedna z największych instytucji finansowych w regionie. Jego siła oparta jest na trzech filarach: segmencie detalicznym, korporacyjnym i inwestycyjnym. W ostatnich latach w Grupie PKO Banku Polskiego dokonała się jakościowa zmiana w zakresie atrakcyjności i konkurencyjności oferty oraz doskonalenia obsługi w odpowiedzi na rosnące oczekiwania klientów. Była ona wsparta projektem kompleksowej rewitalizacji marki Banku i nową komunikacją marketingową.

Totalizator Sportowy

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, od 58 lat działa nieprzerwanie na rynku gier liczbowych i loterii pieniężnych. Dysponuje siecią ponad 13,5 tysiąca punktów sprzedaży pracujących w systemie online. Jest firmą odpowiedzialną społecznie, która stale się rozwija by wyprzedzać potrzeby rynku i klientów, dbając jednocześnie o pełne bezpieczeństwo oferowanych produktów. Dzięki Totalizatorowi Sportowemu rzesze Polaków mogły i nadal mogą cieszyć się z wygranych, setki, jeśli nie tysiące, mogły zrealizować nawet najśmielsze marzenia, a miliony korzystały z obiektów sportowych, które powstały dzięki funduszom przekazywanym przez spółkę.

Mecenasi znaku

Grupa Adamed

Grupa Adamed to polska firma farmaceutyczno–biotechnologiczna, która jest producentem ponad 250 produktów, oferowanych zarówno polskim jak i zagranicznym pacjentom z ponad 40 krajów świata. Posiada swoje przedstawicielstwa: w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie i na Ukrainie. Obecnie zatrudnia ok. 1600 osób. Od ponad 10 lat firma prowadzi własną innowacyjną działalność badawczo-rozwojową, w ciągu ostatnich 5 lat przeznaczając na ten cel ponad 200 mln zł. Tworzy konsorcja naukowo-badawcze z wiodącymi uniwersytetami oraz instytutami naukowymi, w kraju i za granicą. Własność intelektualna firmy chroniona jest kilkudziesięcioma patentami.

Dentsu Aegis Network

Grupa Dentsu Aegis Network jest pierwszą prawdziwie globalną siecią komunikacji marketingowej odpowiadającą swoją ofertą na potrzeby ery cyfrowej. W jej skład wchodzi sześć globalnych marek: Carat, iProspect, Isobar, Posterscope, Vizeum oraz Dentsu, a także działające na wielu rynkach rozwijające się marki: Amplifi, Amnet Data2Decisions, Mcgarrybowen, Mitchell Communications Group, psLive i 360i. Dentsu Aegis Network dąży do tego, aby być siecią wybieraną na całym świecie przez klientów poszukujących najwyższej klasy ekspertyzy, wiedzy i największych możliwości w zakresie usług związanych z marką, mediami i komunikacją cyfrową. Dentsu Aegis Network z siedzibą w Londynie działa w 110 krajach na całym świecie zatrudniając ponad 22 000 specjalistów.

Opiekunowie znaku

Przyjaciele znaku

Zostań fundatorem

Inicjatywa Logo dla Polski ma charakter otwarty. Do projektu cały czas dołączają nowe przedsiębiorstwa, które chcą stać się częścią tego historycznego wydarzenia. Jeśli chcesz dołączyć do grupy FUNDATORÓW znaku wystarczy, że skontaktujesz się z Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR, gdzie otrzymasz więcej informacji na temat tej inicjatywy. Skontaktuj się

Strona przygotowana przez
Dentsu Aegis Network

do góry strony