Consultrix Centrum Obsługi Biznesu – szkolenia BHP Wrocław
DlaPolski Kategoria
DlaPolski Opis

Consultrix Centrum Obsługi Biznesu jest firmą zlokalizowaną we Wrocławiu. W każdej firmie to pracodawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie norm i wymagań BHP, chyba że przekaże te obowiązki specjaliści, bądź zatrudni firmę zewnętrzną. Oferta Consultrix obejmuje kompleksową obsługę BHP, w tym tworzenie dokumentacji, szkolenia BHP organizowane stacjonarnie oraz online w formie e-lerning, kursy specjalistyczne, pełnienie koordynacji BHP na budowie, a także pierwszej pomocy.

Ponadto istnieje możliwość zamówienia audytu BHP dla swojej firmy. Audyt poza sprawdzeniem dokumentacji i szkoleń obejmuje miedzy innymi pomiary środowiska pracy - np.: hałasu, nasłonecznienie, czynników szkodliwych itd. Zewnętrzny outsourcing pozwala na obniżenie kosztów stałych, przy spełnieniu wszelkich norm i wymagań.

Wśród prowadzonych w firmach szkoleń znajdują się nie tylko te wymagane, ale również dedykowane dla danej branży/firmy. Specjaliści z Centrum Obsługi biznesu przeszkolą kadrę wszystkich szczebli, równocześnie będąc wsparciem merytorycznym dla właścicieli, dbając o bezpieczeństwo pracy i przestrzeganie przepisów.

Consultrix Centrum Obsługi Biznesu

DlaPolski Siedziba
ul. Sewastopolska 2 51-203 Wrocław
DlaPolski Telefon
713487090
DlaPolski NIP
9111901774
DlaPolski REGON
020368291